Устни преводи

„Интермонд“ ЕООД предлага устни преводи с обща и специализирана тематика. Поръчката за устен превод се прави най-късно една седмица преди датата на събитието. При конферентни преводи и специализирани бизнес разговори/преговори клиентът задължително предоставя на преводача предварително материали, с които да го запознае със спецификата (терминологията) на превода. При съпровождане и консекутивни преводи се заплащат реалните часове на ангажиране на преводача, а не часовете, в които той превежда. Минималното заплащане е за 1 астрономически час, а след това – на половин час.