Разпечатка на готов текст

Може да ни донесете текст/изображение в избран от Вас формат и на удобен за Вас носител (диск, карта памет, флаш памет, външен харддиск и др.).