Професионални писмени преводи

ProfileИнтермонд“ ЕООД извършва преводи на специализирана литература – с икономическа, техническа, юридическа, медицинска и др. терминология.