Набор и форматиране на текст

Вие ни предоставяте текст на хартиен носител, а ние ще Ви го предоставим в електронен вариант. Единственото ни изискване е текстът да е четливо написан.