Локализация

Това е вторият етап от един по-мащабен процес на превод и културна адаптация на един продукт, вземащ под внимание различията между отделните пазари. Този процес е познат като интернационализация и локализация. Езиковата локализация не обхваща единствено превода на продукта, но предполага и задълбочено проучване на целевата култура с оглед правилното му адаптиране към местните нужди. Локализацията е свързана като цяло с културната адаптация и превод на софтуер, видео игри, сайтове и по-рядко с писмен превод. Освен превод (следователно граматични и правописни проблеми, които могат да бъдат различни дори за един и същ език в зависимост от страната, в която езикът е говорен), процесът на локализиране може да включва най-различни операции като адаптиране на таблици; обръщане в местни валути; използване на характерни за дадената култура форми за обозначаване на дати, адреси и телефонни номера; избор на цветове и много други детайли включително промяна на физическия облик на продукта (и в краен случай на наименованието му). Всички тези промени имат за цел да адаптират продукта към местните особености, култура и навици и да го въведат на местния пазар, взимайки предвид чуждата икономическа обстановка.