Какво е легализация

Какво е легализация на документ и кога е необходима?


university_library(Разяснението важи само за документи, издадени в България)

Легализация означава даден документ да се сдобие със специалното удостоверение Апостил, което гарантира истинността на документа, но не и неговото съдържание. В България това се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието.

Легализацията се осъществява в следните стъпки:

  1. Документът трябва да е оригинал и да бъде оформен по определен начин от издаващото учреждение (община, съд, учебно заведение и др.), т.е. когато взема документа, клиентът трябва да уточни, че документът е предвиден за легализация за чужбина. Така изведен, документът постъпва в преводаческата агенция.
  2. Документът след това трябва да се сдобие с всички необходими заверки от съответните върховни ведомства или министерства в държавата, която го издава (МП, МЗ, МОМН, БНБ и т.н.). За България това става само в София. Сдобиването с тези заверки е услуга на преводаческите агенции.
  3. На документа се поставя Апостил. Сдобиването с Апостил също е услуга на преводаческите агенции.

Легализация по принцип се изисква, когато даден документ ще се представя в чужбина, затова той обикновено е съпроводен и с превод, който се извършва от заклет към дадена преводаческа агенция преводач, след горните заверки, за да може и те да се преведат, оформя се съгласно изискванията за официален превод и се заверява от Консулски отдел на МВнР на България. Този превод се нарича легализиран превод.

Необходима ли е легализация или не? Зависи къде ще се представя документът в чужбина и какви са изискванията на съответната инстанция. Ако горните заверки не се изискват, което е често срещана практика, тогава е достатъчен само официален превод, извършен от заклет преводач.